ข่าวประชาสัมพันธ์จากเขตพื้นที่ฯ

Display # 
Title Hits
เชิญชวนโรงเรียนส่งโครงงานนักเรียนเข้าร่วมคัดเลือกทีมเข้ารับการอบรมและประกวดโครงงานระดับประเทศ 21
ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาวิชาการ "กวี นักเขียนภาคใต้กับการสร้างสรรค์ผลงาน" 19
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 16
โครงการสัมมนาวิชาการ "รายวิชาเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ)" 22
ประกาศรายชื่อสมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส. ค้างชำระเงินสงเคราะห์รายศพ ตั้งแต่ 3 งวดขึ้นไป 50
โครงการของสาธารณรัฐเกาหลีสำหรับบุตรหลานทหารผ่านศึกษาสาธารณรัฐเกาหลี 14
การเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับกาเรมืองและการเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญ 13
ขอเชิญร่วมโครงการบริจาคอะลูมิเนียมเพื่อจัดทำขาเทียมพระราชทาน ประจำปี 2561 27
ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือบ้านพักข้าราชการครูประสบอัคคีภัย 18
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง เทคนิคการแก้ไขปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการตรวจอบเอกสารและพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ 26
   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 96 ถ.พัทลุง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางลัดดาวรรณ  ชุณหพิมล และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น