ติดต่อออนไลน์  

q a

   

ข่าวประชาสัมพันธ์จากเขตพื้นที่ฯ

Display # 
Title Hits
การอบรมหลักสูตร "Toolkit พิชิตองค์การสมรรถนะสูง รุ่นที่ 2" 3
โครงการพัฒนามาตรการป้องกันการทุจริตของประเทศไทย 10
ประชาสัมพันธ์โครงการการแข่งขันตอบปัญหาความรู้ทางภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ 6
ประชาสัมพันธ์โครงการคนละครึ่ง 15
ข่าว สคบ.ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค จำนวน 4 เรื่อง 11
ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมการประกวดและการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ประจำปี 2563 22
ประกาศรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) ประจำปี 2563 42
รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง 22
รายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน ที่ได้รับการอนุมัติย้าย สังกัด สพม.13 1132
ขอเชิญชวนหน่วยงานภายนอกเผยแพร่ผลงานวิจัยด้านแรงงาน และเศรษฐกิจการแรงงานในเว็บไซต์ศูนย์วิจัยแรงงานแห่งชาติ (NLRC) 77
   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 2 หมู่ที่ 3 ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางสาวกชกร  เถรว่อง และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น