ข่าวประชาสัมพันธ์จากเขตพื้นที่ฯ

แสดง # 
ชื่อ ฮิต
อบรมกฎหมายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 21
โครงการนักบริหารยุทธศาสตร์ระดับกลาง/สูง 20
เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความรู้ความเข้าใจการดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. เพื่อความยั่งยืน 76
ประชาสัมพันธ์การประกวดการแสดงเพลงพื้นบ้านในสถานศึกษา 48
ขอเชิญส่งครูสอนภาษาอังกฤษเข้าร่วมการสัมมนาการสอนภาษาอังกฤษในช่วงปิดเทอม ประจำปี 2561 65
ประชาสัมพันธ์ทุน 2019 Teaching Excellence and Achiebement Program (TEA) 26
ขอแจ้งงดการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลเพื่อการศึกษา สพฐ. 21
การจัดกิจกรรมแข่งขันกอล์ฟการกุศลเพื่อการศึกษา สพฐ. 41
ประชาสัมพันธ์โครงการซัมซุง สร้างพลังการเรียนรู้สู่อนาคต ปีที่ 6 43
การกำหนดจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ประจำปี 2561 61
   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 96 ถ.พัทลุง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางลัดดาวรรณ  ชุณหพิมล และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น