ติดต่อออนไลน์  

q a

   

ข่าวประชาสัมพันธ์จากเขตพื้นที่ฯ

Display # 
Title Hits
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปิดช่องทางรับข้อร้องเรียน 17
ประกาศผลการพิจารณาการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน รอบที่ 2 ปี 2562 191
ขอเชิญร่วมกิจกรรมประกวดหนูน้อยนพมาศ และการประกวดประดิษฐ์กระทงใบตองงานประเพณีลอยกระทง เทศบาลนครตรัง ประจำปี 2562 26
ประชาสัมพันธ์การประกวดผลงานศิลปะรายการ "2019 International Year of the Periodic Table of Chemical Elements Art and Design Competition" 16
ขอเชิญประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2563 13
ขอเชิญร่วมงานเฉลิมฉลอง "30 ปี อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก" 13
ประชาัมพันธ์การจัดงานสัมมนาและนิทรรศการ "Digital Thailand Big Band 2019" 20
การจัดโครงการ การแข่งขันหุ่นยนต์ประจำปี 2562 12
ประชาสัมพันธ์สิทธิสมาชิกและบุคลากรของสหกรณ์ออมทรัพย์ครู กรมสามัญศึกษา จำกัด เพื่อศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 11
ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือกเพื่อนำเสนอในการประชุมสมัชชาสหวิชาชีพด้านเด็กและการจัดงานเฉลิมฉลอง 30 ปี อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก 16
   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 2 หมู่ที่ 3 ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางสาวกชกร  เถรว่อง และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น