ติดต่อออนไลน์  

q a

   

โครงการ "บรีส เปิดประสบการณ์ เรียนรู้ เล่นเลอะ นอกห้องเรียน" ปี 2

Details

ANII21  กลุ่มผลิตภัณฑ์บรีส ภายใต้กลุ่มบริษัท ยูนิลีเวอร์ ประเทศไทย ดำเนินโครงการ "บรีส เปิดประสบการณ์ เรียนรู้ เล่นเลอะ นอกห้องเรียน" ปี 2  โดยให้เด็กได้รับเข้าร่วมชิงทุนสนับสนุนการเรียนการสอน จำนวน 8 รางวัลๆ ละ 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน)  โดยส่งผลงานภายในวันที่  1 พฤศจิกายน 2562 

 

   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 2 หมู่ที่ 3 ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางสาวกชกร  เถรว่อง และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น