ติดต่อออนไลน์  

q a

   

ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การสอนเด็กออทิสติก"

Details

ANII21  ชมรมครูเพื่อคนพิเศษแห่งประเทศไทย  จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การสอนเด็กออทิสติก"  เพื่อให้บุคลากรทางการศึกษาทั่วประเทศได้มีความรู้เกี่ยวกับลักษณะผู้เรียน  การวางแผนการสอน  เทคนิคการสอน  และการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนออทิสติก  โดยกำหนดจัดอบรมเป็น  3  รุ่น  ระหว่างวันที่  21 สิงหาคม - 14 ธันวาคม 2562

 

   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 2 หมู่ที่ 3 ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางสาวกชกร  เถรว่อง และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น