เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ

Details
Category: ข่าวประชาสัมพันธ์จากเขตพื้นที่ฯ
Published on Wednesday, 07 August 2019 13:32
Written by watjana
Hits: 366

ANII21  เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  และเทคโนโลยีด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ  ตามโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล  ในวันที่  9 - 10 สิงหาคม 2562  ณ อาคารหอประชุม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง