ติดต่อออนไลน์  

q a

   

ประชาสัมพันธ์โครงการ Dek-D's Pre-ONET ม.3 & Dek-D's Pre-Admission

Details

ANII21  บริษัท เด็กดี อินเตอร์แอคทีฟ จำกัด  จัดโครงการ Dek-D's Pre-ONET ม.3 & Dek-D's Pre-Admission  ซึ่งเป็นโครงการจำลองสนามสอบเสมือนจริง  เพื่อให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  ได้ทดลองข้อสอบ  วิเคราะห์จะดด้อยของตนเอง  ได้ลองทำข้อสอบในสถานการณ์  บรรยากาศ  กฎระเบียบเสมือนจริง  เพื่อประโยชน์ในการเตรียมตัวสอบ   

 

   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 2 หมู่ที่ 3 ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางสาวกชกร  เถรว่อง และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น