ติดต่อออนไลน์  

q a

   

ขอเชิญเข้าร่วมประกวดละครเวทีวรรณกรรมภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

Details

ANII21  วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  วิทยาเขตตรัง  กำหนดจัดการประกวดละครเวทีวรรณกรรมภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลย เพื่อเข้าร่วมโครงการจัดนิทรรศการ "มหกรรมงานวิจัย มทร.ศรีวิชัย 2562 (RUTS Research Expo 2019)  ระหว่างวันที่  20 - 21 สิงหาคม 2562  ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่  จังหวัดสงขลา

 

   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 2 หมู่ที่ 3 ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางสาวกชกร  เถรว่อง และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น