ติดต่อออนไลน์  

q a

   

การจัดหน่วยหนังสือเดินทางเคลื่อนที่จังหวัดสตูล

Details

ANII21  จังหวัดตรัง  กำหนดจัดหน่วยหนังสือเดินทางเคลื่อนที่  เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในพื้นที่ตลอดจนพื้นที่ใกล้เคียงตามนโยบายการทูตเพื่อประชาชน  ระหว่างวันที่  5 - 9 สิงหาคม 2562  เวลา 08.00 - 16.30 น.  ณ หอประชุม  อำเภอเมืองสตูล  จังหวัดสตูล

 

   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 2 หมู่ที่ 3 ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางสาวกชกร  เถรว่อง และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น