การจัดหน่วยหนังสือเดินทางเคลื่อนที่จังหวัดสตูล

Details
Category: ข่าวประชาสัมพันธ์จากเขตพื้นที่ฯ
Published on Thursday, 08 August 2019 15:03
Written by watjana
Hits: 115

ANII21  จังหวัดตรัง  กำหนดจัดหน่วยหนังสือเดินทางเคลื่อนที่  เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในพื้นที่ตลอดจนพื้นที่ใกล้เคียงตามนโยบายการทูตเพื่อประชาชน  ระหว่างวันที่  5 - 9 สิงหาคม 2562  เวลา 08.00 - 16.30 น.  ณ หอประชุม  อำเภอเมืองสตูล  จังหวัดสตูล