ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคล เพื่อย้าย โอน มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติงาน/ชำนาญการ นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ/ชำนาญการ เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน/ชำนาญ

Details
Category: ข่าวประชาสัมพันธ์จากเขตพื้นที่ฯ
Published on Friday, 09 August 2019 14:12
Written by sirarat
Hits: 290

ANII21  ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดตรัง  เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคล เพื่อย้าย โอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ และโอนพนักงานส่วนท้องถิ่น และข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 ได้แก่ นักวิชาการการเงินและบัญชีปฏิบัติการ/ชำนาญการ  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ/ชำนาญการ  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน/ชำนาญการ  (เอกสารแนบ)