ติดต่อออนไลน์  

q a

   

โครงการ Wake up Me (dia) เด็กยุคใหม่สื่สารอย่างสร้างสรรค์ ครั้งที่ 4

Details

ANII21  ด้วยชมรมพุทธศาสตร์สากล  ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์  จัดประกวดโครงการ  Wake up Me (dia)   เด็กุคใหม่สื่อสารอย่างสร้างสรรค์  ระหว่างเดือนสิงหาคม 2562 - เดือนพฤษภาคม 2563  สมัครเข้าร่วมโครงการ  ภายในวันศุกร์ที่  20 กันยายน 2562  

 

   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 2 หมู่ที่ 3 ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางสาวกชกร  เถรว่อง และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น