ติดต่อออนไลน์  

q a

   

โครงการออกแบบเกม ออกแบบสังคม

Details

ANII21  คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ร่วมมือกับ  บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)  ดำเนินโครงการ  "ออกแบบเกม  ออกแบบสังคม"  โดยจัดอบรมในช่วงภาคเรียนการศึกษา  ซึ่งแบบเป็น  4 ช่วง  เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 ถึงเดือนมีนาคม 2563

 

   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 2 หมู่ที่ 3 ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางสาวกชกร  เถรว่อง และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น