โครงการออกแบบเกม ออกแบบสังคม

Details
Category: ข่าวประชาสัมพันธ์จากเขตพื้นที่ฯ
Published on Thursday, 22 August 2019 15:17
Written by watjana
Hits: 200

ANII21  คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ร่วมมือกับ  บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)  ดำเนินโครงการ  "ออกแบบเกม  ออกแบบสังคม"  โดยจัดอบรมในช่วงภาคเรียนการศึกษา  ซึ่งแบบเป็น  4 ช่วง  เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 ถึงเดือนมีนาคม 2563