ประชาสัมพันธ์โครงการ "Young Leader Camp"

Details
Category: ข่าวประชาสัมพันธ์จากเขตพื้นที่ฯ
Published on Wednesday, 11 September 2019 14:51
Written by watjana
Hits: 106

ANII21  สถาบันศาสตร์แห่งความสุขและความสำเร็จ (GTO Academy)  จัดโครงการ "Young Leader Camp"  ระหว่างวันที่  26 - 28 ตุลาคม 2562  ณ สถาบัน GTO Academy อำเภอปากเกร็ด  จังหวัดนนทบุรี