ติดต่อออนไลน์  

q a

   

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเข้ารับการอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมครูด้านการสอนคนพิการ พุทธศักราช 2561

Details

ANII21  สำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดการฝึกอบรมครูด้านการสอนคนพิการ พุทธศักราช 2561 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562  เพื่อเสริมสร้างให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาพิเศษมีความรู้ ทักษะในการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาคนพิการอย่างมีประสิทธิภาพ  ระหว่างวันที่  2 - 16 กันยายน 2562  ผ่านระบบลงทะเบียนการฝึกอบรมครูด้านการสอนคนพิการทางเว็บไซต์  http://202.29.172.45/register_training/  

 

   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 2 หมู่ที่ 3 ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางสาวกชกร  เถรว่อง และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น