ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเข้ารับการอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมครูด้านการสอนคนพิการ พุทธศักราช 2561

Details
Category: ข่าวประชาสัมพันธ์จากเขตพื้นที่ฯ
Published on Wednesday, 11 September 2019 15:00
Written by watjana
Hits: 157

ANII21  สำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดการฝึกอบรมครูด้านการสอนคนพิการ พุทธศักราช 2561 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562  เพื่อเสริมสร้างให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาพิเศษมีความรู้ ทักษะในการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาคนพิการอย่างมีประสิทธิภาพ  ระหว่างวันที่  2 - 16 กันยายน 2562  ผ่านระบบลงทะเบียนการฝึกอบรมครูด้านการสอนคนพิการทางเว็บไซต์  http://202.29.172.45/register_training/