ติดต่อออนไลน์  

q a

   

ประกาศรายชื่อผุ้เข้าร่วมงานเสวนางานประชุมทางวิชาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประจำปี 2562 ต่อยอดองค์ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพครูสู่คุณภาพผู้เรียน สพม. 13 (ฉบับแก้ไข)

Details

ANII21  ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมเสวนางานประชุมทางวิชาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประจำปี 2562 ต่อยอดองค์ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพครูสู่คุณภาพผู้เรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13  ณ ห้องธนารมย์ 3 โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา อำเภอเมือง จังหวัดตรัง  

 

   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 2 หมู่ที่ 3 ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางสาวกชกร  เถรว่อง และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น