ประกาศรายชื่อผุ้เข้าร่วมงานเสวนางานประชุมทางวิชาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประจำปี 2562 ต่อยอดองค์ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพครูสู่คุณภาพผู้เรียน สพม. 13 (ฉบับแก้ไข)

Details
Category: ข่าวประชาสัมพันธ์จากเขตพื้นที่ฯ
Published on Friday, 27 September 2019 16:42
Written by sirarat
Hits: 808

ANII21  ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมเสวนางานประชุมทางวิชาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประจำปี 2562 ต่อยอดองค์ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพครูสู่คุณภาพผู้เรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13  ณ ห้องธนารมย์ 3 โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา อำเภอเมือง จังหวัดตรัง