ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ

Details
Category: ข่าวประชาสัมพันธ์จากเขตพื้นที่ฯ
Published on Monday, 30 September 2019 17:10
Written by nantarat
Hits: 221

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการตำแหน่ง  นักการภารโรง