ติดต่อออนไลน์  

q a

   

ประชาสัมพันธ์โครงการพี่นำน้องรักษ์น้ำ ตามแนวพระราชดำริ สู่เยาวชน

Details

ANII21  มูลนิธิอุทกพัฒน์ในพระบรมราชูปถัมภ์  ดำเนินงานถ่ายทอดแนวทางบริหารจัดการน้ำ ตามแนวพระราชดำริ ขยายเครือข่ายและถ่ายทอดความรู้ด้านการจัดการทรัพยากรน้ำ  ตามแนวพระราชดำริ สู่เยาวชน  ภายใต้โครงการพี่นำน้องรักษ์น้ำ  ตามแนวพระราชดำริ  ซึ่งรางวัลชนะเลิศ  จะได้รับโล่พระราชทานของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

 

   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 2 หมู่ที่ 3 ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางสาวกชกร  เถรว่อง และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น