ติดต่อออนไลน์  

q a

   

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครขอรับทุนการศึกาา "ครูรัก(ษ์)ถิ่น" ปีการศึกษา 2563

Details

ANII21  มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี  ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ "สร้างโอกาสทางการศึกษาสำหรับนักเรียนในพื้นที่ห่างไกลเป็นครูรุ่นใหม่เพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนของชุมชน (ครูรัก(ษ์)ถิ่น)"  ประจำปีการศึกษา 2563  โดยกำหนดให้มีการเปิดรับสมัคร  ระหว่างวันที่  1 - 30 ตุลาคม 2562 

 

   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 2 หมู่ที่ 3 ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางสาวกชกร  เถรว่อง และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น