ติดต่อออนไลน์  

q a

   

ประกาศผลการพิจารณาการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน รอบที่ 2 ปี 2562 (จังหวัดกระบี่)

Details

ANII21  รายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน ที่ได้รับการอนุมัติย้าย รอบที่ 2 ปี 2562  จังหวัดกระบี่  (คำร้องขอย้ายที่ยื่น ระหว่างวันที่  9 - 29 มกราคม 2562)  

 

 

   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 2 หมู่ที่ 3 ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางสาวกชกร  เถรว่อง และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น