ติดต่อออนไลน์  

q a

   

การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการเคมีระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย "Chem Challenge" ครั้งที่ 9

Details

ANII21  ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการเคมี  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  "Chem  Challenge"  ครั้งที่ 9  ชิงโล่และเงินรางวัลกว่า  41,000 บาท  พร้อมเกียรติบัตร  ในวันเสาร์ที่  1 กุมภาพันธ์ 2563  ณ อาคารมหามกุฎ  คณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  เพื่อให้นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันได้แสดงความสามารถในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติการพร้อมทั้งพัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  สามารถสมัครผ่านระบบออนไลน์  https://forms.gle/HZfV7tMMgABYKS6d8  ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่  15 มกราคม 2563 

 

   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 2 หมู่ที่ 3 ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางสาวกชกร  เถรว่อง และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น