ติดต่อออนไลน์  

q a

   

ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยปักกิ่ง ประจำปี 2563

Details

ANII21  มหาวิทยาลัยปักกิ่ง (Peking University)  สาธารณรัฐประชาชนจีน  จัดสรรทุนการศึกษาระดัปริญญาตรี ประจำปี 2563  สำหรับนักเรียนที่มีสัญชาติไทย ผลการเรียนเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า  3.50  จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในปีการศึกษา 2562  ผ่านการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน (HSK) ระดับ 5  โดยได้คะแนนไม่ต่ำกว่า  180 คะแนน  

 

   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 2 หมู่ที่ 3 ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางสาวกชกร  เถรว่อง และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น