ติดต่อออนไลน์  

q a

   

ประกาศการประกวด Video Clip ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านหนังสือพระราชนิพนธ์ฯ ปี 2562

Details

ANII21  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดจัดการประกวด Video Clip จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านหนังสือพระราชนิพนธ์ฯ ปี 2562  และได้ประกาศรายชื่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาส่งผลงาน Video Clip เข้าประกวด  และขอความร่วมมือครู นักเรียน หรือผู้สนใจรับชม Video Clip พร้อมทั้งร่วมโหวดด้วยการกดถูกใจ (Like) เลือก Video Clip ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ชื่นชอบ  ได้ตั้งแต่วันที่ 2 - 23 ธันวาคม 2562  เวลา 15.30 น.  การตัดสินการประกวดจะตัดสินจากยอดการกดถูกใจเท่านั้น

 

   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 2 หมู่ที่ 3 ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางสาวกชกร  เถรว่อง และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น