ติดต่อออนไลน์  

q a

   

ประชาสัมพันธ์โครงการ "Dare to Dream : ปลุกพลังฝัน เปลี่ยนอนาคต"

Details

ANII21  องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย ดำเนินโครงการสื่อสาธารณะ "Dare to Dream : ปลุกพลังฝัน เปลี่ยนอนาคต"  โดยเชิญชวนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาเข้าร่วมตอบโพลสำรวจออนไลน์ผ่านระบบเฟซบุ๊ก แมสเสนเจอร์  ตั้งแต่วันที่ถึงวันที่  31 ธันวาคม 2562  โดยสามารถแสดงความคิดเห็นและสนับสนุนโครงการ  Dare to Dream  ได้ที่เว็บไซต์  www.unicef.or.th/d2d  

 

   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 2 หมู่ที่ 3 ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางสาวกชกร  เถรว่อง และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น