การขึ้นบัญชีเป็นผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการฯ

Details
Category: ข่าวประชาสัมพันธ์จากเขตพื้นที่ฯ
Published on Monday, 09 March 2020 15:32
Written by watjana
Hits: 260

ANII21   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13  ประกาศเรื่อง การขึั้นบัญชีเป็นผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการโดยวิธีการนำบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรได้ในบัญชีหนึ่งไปเป็นผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการใบัญชีอื่น ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาเอกภาษาไทย และวิชาเอกสังคมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13