ติดต่อออนไลน์  

q a

   

ประกาศตำแหน่งว่าง สายงานบริหารสถานศึกษา เพิ่มเติม (โรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ และโรงเรียนลันตาราชประชาอุทิศ)

Details

ANII21   ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13  เรื่อง ตำแหน่งว่าง สายงานบริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม)  จำนวน 2 อัตรา  ได้แก่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์  และผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนลันตาราชประชาอุทิศ  หากประสงค์ย้ายไปดำรงตำแหน่งว่างดังกล่าว ขอให้ยื่นคำร้องขอย้าย  ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2563  (เอกสารแนบ 1)   (เอกสารแนบ 2 (เอกสารแนบ 3)  (เอกสารแนบ 4)

   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 2 หมู่ที่ 3 ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางสาวกชกร  เถรว่อง และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น