ประกาศตำแหน่งว่าง สายงานบริหารสถานศึกษา เพิ่มเติม (โรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ และโรงเรียนลันตาราชประชาอุทิศ)

Details
Category: ข่าวประชาสัมพันธ์จากเขตพื้นที่ฯ
Published on Thursday, 12 March 2020 11:16
Written by sirarat
Hits: 294

ANII21   ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13  เรื่อง ตำแหน่งว่าง สายงานบริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม)  จำนวน 2 อัตรา  ได้แก่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์  และผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนลันตาราชประชาอุทิศ  หากประสงค์ย้ายไปดำรงตำแหน่งว่างดังกล่าว ขอให้ยื่นคำร้องขอย้าย  ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2563  (เอกสารแนบ 1)   (เอกสารแนบ 2 (เอกสารแนบ 3)  (เอกสารแนบ 4)