ประชาสัมพันธ์การคุ้มครองผู้บริโภค

Details
Category: ข่าวประชาสัมพันธ์จากเขตพื้นที่ฯ
Published on Friday, 13 March 2020 16:16
Written by watjana
Hits: 141

ANII21   สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค จัดทำข่าว สคบ. เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคให้ทราบโดยทั่วกัน