โครงการขอรับการจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (รอบที่ 2)

Details
Category: ข่าวประชาสัมพันธ์จากเขตพื้นที่ฯ
Published on Friday, 13 March 2020 16:19
Written by watjana
Hits: 257

ANII21   สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  ประกาศโครงการขอรับการจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบที่ 2)  ระหว่างวันที่  11 มีนาคม - 2 เมษายน 2563  สามารถดาวน์โหลดไฟล์เอกสารได้ที่  www.edf.moe.go.th