ประกาศหลักเกณฑ์ ขั้นตอน และวิธีสรรหาบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการผู้แทนองค์กรชุมชนในคณะกรรมการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน

Details
Category: ข่าวประชาสัมพันธ์จากเขตพื้นที่ฯ
Published on Friday, 13 March 2020 16:33
Written by watjana
Hits: 132

ANII21  สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน)  ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์ ขั้นตอน และวิธีสรรหาบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการผู้แทนองค์กรชุมชนในคณะกรรมการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน  โดยเปิดรับการเสนอชื่อ  ตั้งแต่วันที่  29 กุมภาพันธ์ - 13 มีนาคม 2563