ติดต่อออนไลน์  

q a

   

ประชาสัมพันธ์โครงการประกันภัยส่วนบุคคลคุ้มครองการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

Details

ANII21  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  จัดทำโครงการประกันภัยส่วนบุคคลคุ้มครองการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ร่วมกับบริษัททิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)  และบริษัทสินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน)  สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  สาขาตรัง  โทรศัพท์  0 7521 3081 ต่อ 13, 22 

 

   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 2 หมู่ที่ 3 ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางสาวกชกร  เถรว่อง และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น