ประชาสัมพันธ์โครงการประกันภัยส่วนบุคคลคุ้มครองการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

Details
Category: ข่าวประชาสัมพันธ์จากเขตพื้นที่ฯ
Published on Monday, 23 March 2020 13:11
Written by watjana
Hits: 121

ANII21  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  จัดทำโครงการประกันภัยส่วนบุคคลคุ้มครองการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ร่วมกับบริษัททิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)  และบริษัทสินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน)  สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  สาขาตรัง  โทรศัพท์  0 7521 3081 ต่อ 13, 22