การสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 24 สถาบันพระปกเกล้า

Details
Category: ข่าวประชาสัมพันธ์จากเขตพื้นที่ฯ
Published on Monday, 23 March 2020 13:27
Written by watjana
Hits: 128

ANII21  สถาบันปกเกล้า  กำหนดจัดการศึกษาอบรมหลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 24 (ปปร.24)  เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเมือง การปกครองในระบอบประชาธิปไตย  และกระบวนการเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อสังคมไทยในด้านต่างๆ  โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่  3 มีนาคม - 20 เมษายน 2563