การยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน

Details
Category: ข่าวประชาสัมพันธ์จากเขตพื้นที่ฯ
Published on Monday, 23 March 2020 13:50
Written by nantarat
Hits: 305

การยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  และสำเนาทะเบียนบ้าน