ติดต่อออนไลน์  

q a

   

การกำหนดรหัสพยัญชนะเลขประจำเจ้าของเรื่อง

Details

ANII21   สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ แจ้งสำเนาประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง กำหนดรหัสพยัญชนะและเลขประจำเจ้าของเรื่อง ศูนย์คุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษาซึ่งถูกล่วงละเมิดทางเพศ กระทรวงศึกษาธิการ  ประกาศ ณ วันที่  20 มีนาคม 2563   

 

   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 2 หมู่ที่ 3 ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางสาวกชกร  เถรว่อง และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น