ติดต่อออนไลน์  

q a

   

แจ้งการขยายระยะเวลา การสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่บุตรหลานของครูและบุคลากรทางการศึกษา

Details

ANII21   ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการ สกสค.  ได้ประชาสัมพันธ์การสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่บุตรหลานของครูและบุคลากรทางการศึกษาและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  โดยกำหนดส่งใบสมัครภายในวันที่  1 เมษายน 2563  นั้น  ทางสำนักงานคณะกรรมการ สกสค.  ขอประกาศเลื่อนการรับสมัครทุนดังกล่าว  ออกไปจนถึงวันที่  1 พฤษภาคม 2563  

 

   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 2 หมู่ที่ 3 ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางสาวกชกร  เถรว่อง และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น