ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Details
Category: ข่าวประชาสัมพันธ์จากเขตพื้นที่ฯ
Published on Tuesday, 12 May 2020 11:23
Written by watjana
Hits: 106

ANII21   มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี TCAS รอบที่ 4 (Admissions 2)  ปีการศึกษา 2563  ระหว่างวันที่  7 - 20 พฤษภาคม 2563