การประกวดออกอบบมาสคอต น้อง Coding

Details
Category: ข่าวประชาสัมพันธ์จากเขตพื้นที่ฯ
Published on Tuesday, 12 May 2020 11:28
Written by watjana
Hits: 99

ANII21   สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  จัดการประกวดออกแบบมาสคอต "น้อง Coding" ภายใต้โครงการพัฒนาสื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาการคิด Coding Ambassador : CA สำหรับนักเรียตน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไปที่สนใจ  ชิงโล่รางวัลจากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช)  และเงินรางวัล 60,000 บาท