ติดต่อออนไลน์  

q a

   

การขยายกำหนดการส่งผลงานโครงการประกวดบรรจุภัณฑ์วัสดุทดแทนถุงเพาะชำกล้าไม้ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

Details

ANII21   ตามที่ จังหวัดตรังและจังหวัดกระบี่ ได้ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดบรรจุภัณฑ์วัสดุทดแทนถุงเพาะชำกล้าไม้ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  โดยกำหนดส่งผลงานภายในวันที่ 31 มีนาคม 2563 นั้น

         บัดนี้ สำนักงานจังหวัดฯ  ขอขยายระยะเวลาในการจัดส่งผลงานเข้าร่วมประกวดดังกล่าว  จากเดิมวันที่ 31 มีนาคม 2563  เป็นวันที่  30 กันยายน 2563     

 

 

   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 2 หมู่ที่ 3 ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางสาวกชกร  เถรว่อง และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น