การขยายกำหนดการส่งผลงานโครงการประกวดบรรจุภัณฑ์วัสดุทดแทนถุงเพาะชำกล้าไม้ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

Details
Category: ข่าวประชาสัมพันธ์จากเขตพื้นที่ฯ
Published on Tuesday, 12 May 2020 11:32
Written by watjana
Hits: 103

ANII21   ตามที่ จังหวัดตรังและจังหวัดกระบี่ ได้ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดบรรจุภัณฑ์วัสดุทดแทนถุงเพาะชำกล้าไม้ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  โดยกำหนดส่งผลงานภายในวันที่ 31 มีนาคม 2563 นั้น

         บัดนี้ สำนักงานจังหวัดฯ  ขอขยายระยะเวลาในการจัดส่งผลงานเข้าร่วมประกวดดังกล่าว  จากเดิมวันที่ 31 มีนาคม 2563  เป็นวันที่  30 กันยายน 2563