ติดต่อออนไลน์  

q a

   

ขอเชิญชวนร่วมประกวดตั้งชื่อและออกแบบห้องคอมพิวเตอร์

Details

ANII21   สำนักงาานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดำเนินการจัดสรรงบประมาณให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  เพื่อจัดซื้อจัดจ้างระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  จึงขอเชิญชวนข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว นักเรียนในสังกัด  ร่วมประกวดตั้งชื่อและออกแบบห้องคอมพิวเตอร์ ที่ใช้สำหรับการเรียนการสอนในโรงเรียนที่ได้รับจัดสรร  โดยสามารถส่งผลงานเข้าร่วมประกวดได้ตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม - 5 มิถุนายน 2563 

 

   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 2 หมู่ที่ 3 ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางสาวกชกร  เถรว่อง และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น