ขอเชิญชวนร่วมประกวดตั้งชื่อและออกแบบห้องคอมพิวเตอร์

Details
Category: ข่าวประชาสัมพันธ์จากเขตพื้นที่ฯ
Published on Thursday, 21 May 2020 14:49
Written by watjana
Hits: 147

ANII21   สำนักงาานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดำเนินการจัดสรรงบประมาณให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  เพื่อจัดซื้อจัดจ้างระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  จึงขอเชิญชวนข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว นักเรียนในสังกัด  ร่วมประกวดตั้งชื่อและออกแบบห้องคอมพิวเตอร์ ที่ใช้สำหรับการเรียนการสอนในโรงเรียนที่ได้รับจัดสรร  โดยสามารถส่งผลงานเข้าร่วมประกวดได้ตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม - 5 มิถุนายน 2563