ติดต่อออนไลน์  

q a

   

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถฯ พนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13

Details

ANII21   ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13  เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ (สมรรถนะที่ 1) ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (สมรรถนะที่ 2) และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สมรรถนะที่ 3)  พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 

 

   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 2 หมู่ที่ 3 ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางสาวกชกร  เถรว่อง และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น