การกำหนดให้สถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้งระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา (ฉบับที่ 2)

Details
Category: ข่าวประชาสัมพันธ์จากเขตพื้นที่ฯ
Published on Thursday, 30 July 2020 13:29
Written by watjana
Hits: 145

ANII21  กระทรวงศึกษาธิการ เรือง การกำหนดให้สถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้งระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา (ฉบับที่ 2)