ขอเชิญเยี่ยมชมเว็บไซต์ใหม่ สพป.ชัยนาท

Details
Category: ข่าวประชาสัมพันธ์จากเขตพื้นที่ฯ
Published on Thursday, 30 July 2020 13:39
Written by watjana
Hits: 95

ANII21  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท  ได้จัดทำเว็บไซต์ สพป.ชัยนาท ใหม่  เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร กิจกรรม และการดำเนินงานของ สพป.ชัยนาท เพื่อให้ทันสมัย น่าสนใจ สวยงาม เผยแพร่ข้อมูลข่าววารสาธารณชน และเพื่อรองรับการประเมินโครงการคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใสขององค์กร (ITA) จึงขอเชิญเยี่ยมชมเว็บไซต์ใหม่ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท ได้ที่  http://www.cnt.go.th/cnt/  หรือ QR Code  ด้านล่าง

1