ประชาสัมพันธ์โครงการ HORSE Young Writer Awards 2020

Details
Category: ข่าวประชาสัมพันธ์จากเขตพื้นที่ฯ
Published on Thursday, 30 July 2020 14:06
Written by watjana
Hits: 98

ANII21  กลุ่มบริษัทนานมี ได้จัดโครงการ HORSE Young Writer Awards 2020  ในหัวข้อ "รู้รักษ์...รู้สะสม"  ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.nanmee.com