ติดต่อออนไลน์  

q a

   

ประชาสัมพันธ์โครงการรางวัลการศึกษาวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 27

Details

ANII21   มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย จะดำเนินการมอบรางวัลการศึกษาวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 27  ให้กับครู-อาจารย์ผู้รับผิดชอบทางการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ของโรงเรียนนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีผลงนดีเด่นในการสร้างสรรค์และริเริ่มทางการศึกษาวิทยาศาสตร์  โดยสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2563 - 30 ตุลาคม 2563  

 

 

   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 2 หมู่ที่ 3 ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางสาวกชกร  เถรว่อง และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น