ติดต่อออนไลน์  

q a

   

การอบรมหลักสูตรที่สถาบันคุรุพัฒนารับรองและพัฒนาวิทยฐานะตาม ว21,23 ในปีการศึกษา 2563

Details

ANII21   ศูนย์พัฒนาวิทยฐานะ หน่วยพัฒนา หจก.เพื่อครู  จัดโครงการอบรมหลักสูตร "การพัฒนาวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ ว21 , 23  รอบปีการศึกษา 2563"  ในวันที่ 13 กันยายน 2563  เวลา 08.00 - 16.00 น.  อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง (สถานที่อบรมผู้จัดจะแจ้งทางไลน์ผู้สมัคร)  ผู้สนใจสมัครได้จากลิงค์ในเฟซบุกกลุ่ม "พาคิด พาทำ ตาม ว21"  หรือ www.phuakru.com   

 

   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 2 หมู่ที่ 3 ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางสาวกชกร  เถรว่อง และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น