ติดต่อออนไลน์  

q a

   

ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับหน้าที่และอำนาจของศาลรัฐธรรมนูญ

Details

ANII21 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับหน้าที่และอำนาจของศาลรัฐธรรมนูญ กฎหมายรัฐธรรมนูญ และสิทธิเสรีภาพของประชาชน โดยสามารถดาวน์โหลดสื่อประชาสัมพันธ์ได้ที่ เว็บไซต์ศาลรัฐธรรมนูญ http://www.constitutionalcourt.or.th/th/occ_web/index.php  เลือกหัวข้อ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ หรือสื่อมัลติมีเดีย  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวอรอุมา  กรรเชียง  เจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนูญปฏิบัติการ หมายเลขโทรศัพท์ 09 4570 1991  (เอกสารแนบ)

   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 2 หมู่ที่ 3 ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางสาวกชกร  เถรว่อง และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น